Štýly boja na zemi

Česť a Morálka

Čo očakávate od tréningu s Minotaurmi?
 

MMA Ostrava APRIL 2012

MMA Ostrava 2012 - Video -  PRE FOTKY KLIKNI SEM! 

Coach Janota je certifikovany SPEAR Instruktor

Coach Martin Janota sa v July 2011 zúčastnil kurzu SPEAR Systému v Dorset, UK (Veľká Británia), ktorý úspešne absolvoval a získal tak veľmi unikátny certifikát. V poradi z ľava vidíte certifikát, slávnostné odovzdávanie certifikátu a posledná fotka zo zakladateľom SPEAR systemu Tony Blauer.

FOTKY KLIKNITE SEM!


 

Ďakujeme Našim Sponzorom